Volejte kdykoliv 775 101 775

Co je to amortizace?

Pojem amortizace má více významů. Především se používá při oceňování hmotného majetku. Obecně jde o vyjádření opotřebení věci v důsledku jejího používání. Někdy se pojem amortizace používá i v případě, kdy se používá soukromé motorové vozidlo (například soukromé vozidlo zaměstnance či soukromé vozidlo podnikatele – fyzické osoby) pro účely podnikání – tedy například zaměstnanec vykoná pracovní cestu se souhlasem zaměstnavatele svým soukromým vozidlem nebo podnikatel – fyzická osoba používá své soukromé vozidlo pro své podnikání.

V oblasti likvidace škod na vozidlech se pojem amortizace používá pro označení krácení plnění za opravu poškozeného vozidla. Správně by se mělo používat sousloví „korekce nákladů na materiál“.

V každém případě nelze tento odečet použít tak jednoduše a plošně jak to dělají pojišťovny při výplatě škod. 

Přečtěte si, co pojišťovny tvrdí:

  • „tím, že se při opravě použil nový originální náhradní díl, došlo ke zhodnocení vozidla a toto zhodnocení (amortizaci) je nutné odečíst z prokázaných nákladů na opravu (např. faktura za opravu)“

Přečtěte si, na co máte nárok:

  • „poškozený má právo na úhradu nákladů, které vynaložil na uvedení poškozeného vozidla do původního stavu“

Lze konstatovat, že plošné používání amortizace při likvidaci nároků na opravu vozidla není oprávněné. Pojišťovny využívají neznalosti poškozených a zcela v rozporu s platnými zákony ČR amortizaci odečítají a chovají se tedy protiprávně.

Některé pojišťovny dokonce nabízí zákonem dané právo na plnou úhradu faktury za opravu, jako formu připojištění. Pokud si takové připojištění zvolíte, zaplatíte vlastně za něco, nač máte automaticky „bezplatné“ právo.

media koutek