Volejte kdykoliv 775 101 775

Jak vyplnit záznam o nehodě?

1. Datum nehody

Vyplňte co nejpřesněji datum a hodinu dopravní nehody, například 1. 1. 2009 ve 14:15. 

2. Místo

Uveďte místo, kde se autonehoda stala. Název ulice, číslo domu, mimo město kilometr silnice, na kterém došlo k nehodě. Například ulice Jubilejní 222, Mokré Lazce. nebo dálnice D5, 64. kilometr nedaleko sjezdu na Ejpovice.

3. Zranění

Zaškrtněte, zda při nehodě byli zraněni lidé.

4. Věcná škoda na jiných vozidlech či předmětech

Zaškrtněte, pokud při nehodě vznikla jiná škoda než na uvedených automobilech - například na pouličním osvětlení.

5. Svědci

Vyplňte co nejpřesněji údaje o svědcích. Uveďte jméno, adresu trvalého bydliště, telefonní spojení, nejlépe na mobilní telefon, podtrhněte jméno spolujezdce.

6. Pojištěný/Pojistník (u vozidla A i B)

Uveďte celé jméno a adresu trvalého bydliště majitelů každého z vozů, na něž je uzavřena smlouva o povinném ručení, vypište čísla telefonů, nejlépe mobilních.

7. Vozidlo

Vypište tovární značku a typ automobilu, rok výroby automobilu a SPZ. Údaje najdete v osvědčení o registraci vozidla (tzv. "malý techničák").

8. Pojistitel

Uveďte název pojišťoven a případně adres poboček (není nezbytně nutné), u níž má každý z účastníků uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu (takzvané povinné ručení). Vyplňte číslo pojistky, které najdete na dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo na „zelené kartě“. Zaškrtněte, zda máte havarijní pojištění.

9. Řidič

Vyplňte příjmení, jména a adresy řidičů obou vozů – například u vozidla B Anna Konopníková, adresa Býčí 2, 387 01 Volyně. Údaje nemusí být shodné s bodem 6 – na vzorovém formuláři je řidičem vozidla B Anna Konopníková, ale pojišťovna se bude chtít s pojištěnou, kterou je Marie Škopková. Uveďte čísla řidičských průkazů. Doplňte, pro kterou skupinu motorových vozidel oprávnění platí a platnost průkazu.

10. Označte šipkou

Vyznačte šipkou přesně místo střetu, tedy například levý přední roh auta A a pravý přední roh auta B.

11. Viditelná poškození

Vypište stručně poškození vašeho vozu, například poškozený přední nárazník, levé světlo, blatník a kapota motoru.

12. Zaškrtněte odpovídající body

Zaškrtněte křížkem situaci obou vozů při nehodě, do čtverečku dole vypište počet označených políček. Pokud máte pocit, že to není dostatečné, můžete k formuláři připojit dodatečnou přílohu s přesnějším popisem havárie a vlastními slovy všechno popsat.

13. Nákres

Nakreslete podle uvedených bodů dopravní nehodu. Pokuste se o jasný náčrt silnice, šipkami vyznačte směr jízdy aut a jejich postavení v okamžiku střetu. Do plánku vepište také dopravní značky (nemusíte je kreslit) a jména ulic s vyznačením hlavní/vedlejší.

14. Poznámky

Vypište vše, co považujete za důležité pro řešení nehody, případně to, co se nevešlo do kolonky poškození.

15. Podpisy řidičů

Oba řidiči musí podepsat formulář, jeden dají pojišťovně viníka, každý si nechá jednu kopii.

media koutek