Poradna

Když nevíte, my víme a vy si chcete číst

Hlavní dotazy

Má smysl opravovat auto, které je po nehodě nepojízdné?

Záleží na tom jestli oprava bude ekonomicky rentabilní nebo technicky možná. V praxi oprav po nehodě se stává, že poškozený klient chce své vozidlo za každou cenu opravit i když to není pro další provoz jeho vozidla vhodné. Takové opravy nedoporučujeme a neprovádíme.

Kdy mám nárok na náhradní vozidlo?

  • Ihned pokud je vaše vozidlo je po nehodě nepojízdné a vy řešíte opravu nebo tzv. totální škodu
  • Po dobu opravy vašeho vozidla
  • V případě výplaty rozpočtu nákladů na opravu po dobu odpovídající obvyklé době opravy dle zjištěného rozsahu škody 

Podmínkou náhrady nákladů na zapůjčení vozidla je, že jste "kráceni" na svých právech protiprávním jednáním viníka dopravní nehody (porušil pravidla silničního provozu), jednoduše řečeno "bez auta nemůžete žít jako před nehodou"

 

Peníze z vyplaceného rozpočtu nestačí na opravu, co mám dělat?

Obraťte se na nás, auto vám opravíme, vyplacený rozpočet použijeme na částečnou úhradu nákladů na opravu a doplatek vyřešíme s pojišťovnou sami na základě plné moci

Naboural mě cizinec (v ČR, v zahraničí) na koho se mám obrátit? Jak mám škodu řešit?

Každá nehoda se řídí zákony země, ve které se stala. Při nehodě s cizincem je třeba věnovat zvýšenou pozornost na identifikaci účatníků dopravní nehody a také na řádné zaznamenání dalších okolností (místo, datum, čas, průběh nehodového děje). Při tzv zahraničních nehodách doporučujeme požádat o asistenci dopravní policii. 

Samotné odškodnění pak probíhá v režimu komunikace se škodním zástupcem pojišťovny viníka dopravní nehody. Škodní zástupce je smluvní partner, kterého v rámci členských států EU, mají pojišťovny v každé zemi zasmluvněné k tomu aby za ně vyřídil všechny náležitosti. Přehled zástupců zahraničníich pojišťoven v ČR je dohledatelný na stránkách České kanceláře pojistitelů. 

Řešením takové nehody nás můžete pověřit, vyznáme se v tom.

Naboural mě nepojištěný řidič.

Platnost pojištění viníka dopravní nehody si můžete ověřit ihned při nehodě na tomto odkazu https://ic.ckp.cz/ICwww/servlet?_page=searchSPZ&lngID=1 Pokud je viník nepojištěný, nebo pokud na Vás nepůsobí důvěryhodně, doporučujeme zavolat k nehodě dopravní policii.

Vaše škoda bude hrazena z garančního fondu České kanceláře pojistitelů, který je pro takové případy zřízen. Česká kancelář pojistitelů pověří samotným vyřízením Vašich nároků jednoho ze svých smluvních partnerů.

Řešením takové nehody nás můžete pověřit, vyznáme se v tom.

---

Slovník pojmů

Skutečná škoda

V případě náhrady škody na vozidle se jedná o náklady, které byly vynaloženy na uvedení vozidla do stavu před nehodou. V rámci zjištění skutečné škody je nutné zajistit aby poškozený nezískal tím, že vozidlo bylo opravou zhodnoceno (například oprava nebo výměna dílu, který byl poškozen již před nehodou). Na druhou stranu platí, že v případě znehodnocení vozidla provedenou opravou (větší zásah do karoserie vozidla), má poškozený nárok na úhradu odpovídající výše znehodnocení.

V případě, kdy není možné realizovat opravu vozidla (oprava není ekonomicky rentabilní, nebo technicky možná), případně pokud to poškozený chce, hradí se škoda v penězích.

Obvyklá cena vozidla

Jde vlastně o průměrnou prodejní cenu vozidla (nepoškozeného), která je stanovena k rozhodnému dni (datum vzniku nehody). Většinou je stanovena průzkumem trhu ojetých vozidel s přihlédnutím ke stavu a výbavě oceňovaného vozidla.

Zbytek vozidla

To co z vozidla zbylo po nehodě a co není možné opravit, protože to není ekonomicky rentabilní, nebo technicky možné. Cena za zbytek vozidla je zpravidla zjištěna tzv. internetovou aukcí. Výherce aukce vám musí vyplatit cenu, za kterou vaše poškozené vozidlo vydražil. 

Totální škoda

Většinou jde o tzv. finančně totální škodu. Jde o situaci, kdy předpokládaný náklad na opravu vozidla je větší než obvyklá cena vozidla stanovená k rozhodnému dni. Obvykle k tomu dochází u starších vozidel s nižší prodejní cenou z důvodu stáří nebo počtu najetých kilometrů. Oprava je technicky proveditelná, ale cena náhradních dílů je vysoká a díky tomu je předpokládaný náklad na opravu > než cena vozidla. V takovém případě je možné uvažovat o snížení nákladu na opravu použitím levnějších dílů z druhovýroby. Pokud ani to není řešení, doporučujeme vždy přijmout náhradu škody výplatou peněz. Výše náhrady škody se stanoví rozdílem mezi Obvyklou cenou vozidla a Zbytkem vozidla. Pojišťovna vyplatí poškozenému tento rozdíl a zároveň zasílá kontakt na výherce internetové aukce zbytku vozidla, kterému je za dojednaných podmínek možné vrak vozidla odprodat. 

Parciální škoda = rentabilní oprava

Náklad na opravu poškozeného vozidla je menší než je Obvyklá cena vozidla (v případě škody z povinného ručení viníka dopravní nehody) případně menší než je limit nákladů na opravu stanovený smluvním havarijním pojištěním, například 80% z Obvyklé ceny vozidla.

Rozpočet nákladů na opravu

Náhrada škody hrazena v penězích.  Zástupce pojišťovny provede ohledání poškozeného vozidla a následně je proveden výpočet nákladů na opravu v některém z kalkulačních programů (Audatex, GT Net, SilverDAT). Po výpočtu skutečné škody je plnění vyplaceno na účet klenta. 

Kalkulace nákladů na opravu

Cenové zjištění nákladů na opravu dle prokázaného rozsahu škody. Jde o orientační náhled na náklady, které bude nutné vynaložit na uvedení vozidla do stavu před nehodou. Může se změnit v závislosti na zjištění dalšího poškození, které se prokáže v průběhu opravy. 

Velmi důležitý nástroj při rozhodování o účelnosti zahájení opravy. 

Limit plnění, náhrady škody

Hranice, která v případě škody na vozidle rozhoduje zda oprava bude rentabilní.

Škoda z povinného ručení viníka = limitem je Obvyklá cena vozidla

Škoda z havarijního pojištění = limit je stanovený například na 80% z Obvyklé ceny vozidla

Smluvní spoluúčast

Váš smluvně stanovený podíl (v případě havarijního pojištění ) na výplatě pojistného plnění za opravu vozidla. Bývá ve výši 10% min. 10.000,00 Kč nebo 5% min. 5.000,00 Kč. Většina pojišťoven vám umožní snížení spoluúčasti pokud své vozidlo opravíte v jejím smluvním servisu.

Samoprohlídka 

Naše zákaznická zóna umožnuje klientům provést "samoprohlídku". Podle přesně stanoveného návodu doplněného o názorné ukázky můžete v klidu svého domova, nebo kdekoli jinde, sami nafotit poškození svého vozidla a odeslat nám fotky a potřebné dokumenty přímo do své zakázky. My se vám ozveme s dalšími postupem. Nemusíte ztrácet čas dojezdem do našeho servisu pro provedení ohledání vozidla a můžete přijet až na termín předání vozidla do opravy. 

Jsme toho názoru, že čas je komodita, která je nevratná proto je třeba s ním nakládat šetrně ... : )

Krycí dopis

Prohlášení, ve kterém pojišťovna potvrzuje krytí nákladů vynaložených na opravu vozidla. Vzhledem k tomu, že používáme velmi propracovaný systém řešení vaší nehody, na vystavení krycího dopisu nečekáme a svým klientům vydáváme vozidlo ihned po dokončení opravy.

Napište nám

Vyznáme se v karosářských opravách vozidel, autopůjčovně, likvidaci škod na vozidlech a stanovení majetkové újmy.

Údaje označené * jsou povinné

Pole

Nabídka vozů půjčovny MM CAR

  • Náhradní vozy po nehodě
  • Komerční autopůjčovna

Skupina MM CAR Group

Nehoda.cz

Náš portál o nehodové asistenci, o řešení dopravních nehod.

Praktické informace a rady pro vás.

Chcete vědět více o problematice?    přejít na NEHODA.cz